ELEFTERSYN GIVER ELSIKKERHED

Et eleftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder og sikrer parterne i en bolighandel, så der bliver vished omkring elinstallationernes sikkerhedstilstand.

Det er lovpligtigt at få lavet et eleftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et eleftersyn laves med en grundig stikprøve gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges.

Et eleftersyn er en del af huseftersynsordningen, med formål at beskytte køber og sælger mod eventuelle fejl og mangler i forbindelse med køb og salg af bolig. Dette er til gavn for køberen som kan flytte ind i en mere sikker bolig, og sælger som kan fraskrive sig ansvaret ved eventuelle uafdækkede fejl.

Ved at vælge Zink til at udføre dit eleftersyn kan du føle dig tryg i, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og yderst erfaren fagspecialist. Zink er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Hvis eleftersynet påviser ulovlige elinstallationer i boligen eller det der hedder funktionssvigt, kan Zink desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

 

Eleftersyn giver sikkerhed for dig og din familie