VE-INSTALLATØR OG MONTØR AF VARMEPUMPE FOR VEDVARENDE ENERGI

VE-titlen såsom VE-installatør, VE-montør og VE-anlæg må kun bruges af autoriserede virksomheder, der gennem en uddannelse er godkendt til et eller flere af de fire VE-områder. Når du vælger en VE-installatørvirksomhed, sikrer du dig, at det er den mest kompetente virksomhed, der installerer din vedvarende energiløsning.

 

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER

Luft til luft varmepumper udnytter energien i udeluften til at producere varme, som kan opvarme luften i din bolig. En Panasonic varmepumpe kan anvendes generelt og er særligt velegnet til helårsboligen og sommerhuse. Varmepumperne kan både anvendes til erstatning af eller som supplement til eksisterende varmekilde.

 

LUFT TIL VAND VARMEPUMPER

Luft til vand-varmepumpen virker ved at omdanne varmeenergien i udeluften til rumvarme og varmt brugsvand. Varmepumpen er forbundet med centralvarmesystemet i din bolig, der sørger for at forsyne dig med varme i radiatorerne, gulvvarmen og varmt vand i hanerne via varmtvandsbeholderen.

Panasonic luft til luft varmepump,
med indbygget avancerede luftrensesystem 

Panasonic luft til vand varmepumper er
udstyret med et innovativt lavenergisystem.